Wójt Gminy Szemud ogłasza Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Szczegóły w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o konkursie na 2017 rok

Wzór oferty
Wzór oferty
Harmonogram
Harmonogram
Przewidywana kalkulacja
Przewidywana kalkulacja