Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego – szczegóły w załącznikach poniżej.

Zarządzenie
Ogłoszenie
Oferta zał. nr 1
Zał. nr 1 do oferty
Zobowiązanie zał. nr 2
Oświadczenie zał. nr 3