Wójt Gminy Szemud ogłosił kolejną edycję konkursu „Piękna Wieś”. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja 2014 r. Szczegóły zawarto w załącznikach.

Załączniki