W dniu 9 listopada w poniedziałek w Zespole Szkół w Bojanie, odbędzie się Konkurs pieśni patriotycznej
organizowany
w ramach cyklu imprez Razem dla Niepodległej z okazji Święta Niepodległości.

Załączniki