Wzorem lat ubiegłych w gminie Szemud w marcu br. zorganizowano eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, a na szczeblu Gminy, Wójt Gminy – Szef Obrony Cywilnej Gminy.

Celem konkursu jest ukazanie strażaków – ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Poprzez sztukę, mającą za zadanie zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, promowana jest wiedza o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Szemud
w trzech grupach wiekowych: klas 1- 3, klas 4 – 6 i uczniowie gimnazjów. Szkoły po przeprowadzeniu eliminacji podstawowych wytypowały po kilka najlepszych prac z każdej grupy wiekowej do eliminacji gminnych.

Na podstawie regulaminu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego gminna komisja konkursowa w składzie: Mirosława Sikora, Beata Węzeł i Patrycja Voigt dokonała oceny prac plastycznych i zakwalifikowała po pięć prac z każdej grupy wiekowej do eliminacji powiatowych.

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Maciej Herold – Szkoła Podstawowa w Łebnie
II miejsce – Julia Konkel – Szkoła Podstawowa w Łebnie
III miejsce – Wiktoria Kiedrowska – Szkoła Podstawowa w Łebnie
IV miejsce – Oliwia Elend – Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie
V miejsce – Oliwia Matysiak – Szkoła Podstawowa w Łebnie

Wyróżnienia:
Hanna Sapletta – Szkoła Podstawowa w Szemudzie
Nikola Orzeszk – Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie

II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Zuzanna Rola – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie
II miejsce – Oliwia Baczewska – Zespół Szkół w Bojanie
III miejsce – Martyna Bartosiak – Zespół Szkół w Bojanie
IV miejsce – Weronika Grubba – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie
V miejsce – Oliwia Kwidzińska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie

Wyróżnienia:
Martyna Pionk – Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie
Karolina Kiedrowska – Szkoła Podstawowa w Łebnie

III grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – Karolina Kapiszka – Zespół Szkół w Bojanie
II miejsce – Miriam Fojtuch – Zespół Szkól w Bojanie

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.
Wszystkim autorom prac serdecznie dziękujemy i życzymy naszym laureatom powodzenia w kolejnych etapach konkursu.

Mirosława Sikora