Wzorem lat ubiegłych w gminie Szemud w marcu br. zorganizowano eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”. Organizatorem konkursu ogólnopolskiego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (Szef Obrony Cywilnej Kraju), a na szczeblu Gminy – Wójt Gminy (Szef Obrony Cywilnej Gminy).


Celem konkursu jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania różnorodnych zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już
od najmłodszych lat. Uczestnicy konkursu dowiadują się jak unikać różnego rodzaju zagrożeń, na co zwrócić uwagę i kiedy należy zwrócić się o pomoc do służb ratowniczych. Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnie i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Szemud w dwóch kategoriach: klas 1-3 lat i klas 4–6. Szkoły, po przeprowadzeniu eliminacji podstawowych, wytypowały po kilka najlepszych prac z każdej grupy wiekowej do eliminacji gminnych.

Komisja gminna była pełna podziwu dla pomysłów zaprezentowanych przez uczniów. Wiele z zaprezentowanych prac wymagało dużego nakładu pracy.


Na podstawie regulaminu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego gminna komisja konkursowa w składzie: Mirosława Sikora, Beata Węzeł, Katarzyna Miotk, dokonała oceny prac plastycznych i zakwalifikowała po pięć prac z każdej grupy wiekowej do eliminacji powiatowych.I. grupa – uczniowie klas I-III


I miejsce – Nikodem Lesner – Szkoła Podstawowa w Częstkowie

II miejsce – Wiktoria Kiedrowska – Szkoła Podstawowa w Łebnie

III miejsce – Paulina Urban – Zespół Szkół w Bojanie

IV miejsce – Michał Niemczyk – Zespół Szkół w Bojanie

V miejsce – Patrycja Czaja – Szkoła Podstawowa w Łebnie


II. grupa – uczniowie klas IV-VI

I miejsce – Zuzanna Szałach – Szkoła Podstawowa w Łebnie

II miejsce – Julia Konkel – Szkoła Podstawowa w Łebnie

III miejsce – Aleksandra Daniłowska – Zespół Szkół w Bojanie

IV miejsce – Marta Bikowska – Zespół Szkół w Bojanie

V miejsce – Krystyna Węsiora – Szkoła Podstawowa w Łebnie


Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.W wyniku eliminacji szczebla powiatowego w dniu 20 marca br. w kategorii uczniowie klas I-III – czwarte miejsce zajęła Patrycja Czaja uczennica Szkoły Podstawowej w Łebnie.Wszystkim autorom prac serdecznie gratulujemy i życzymy naszej laureatce powodzenia w kolejnych etapach konkursu.Mirosława Sikora

Galeria