Wzorem lat ubiegłych w gminie Szemud w marcu br. zorganizowano eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Organizatorem konkursu ogólnopolskiego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (Szef Obrony Cywilnej Kraju), a na szczeblu Gminy – Wójt Gminy (Szef Obrony Cywilnej Gminy).

Tegoroczna edycja dotyczy kształtowania prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Poprzez sztukę można zwrócić uwagę
na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne jest także, aby zdobyta wiedza towarzyszyła młodym ludziom przez cale życie.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Szemud w dwóch kategoriach: klas 1- 3 i klas 4 – 6. Szkoły po przeprowadzonych eliminacjach podstawowych wytypowały po kilka najlepszych prac z każdej grupy wiekowej do eliminacji gminnych.

Na podstawie regulaminu XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego gminna komisja konkursowa w składzie: Mirosława Sikora, Marzena Kazubowska, Patrycja Voigt dokonała oceny prac plastycznych i zakwalifikowała po pięć prac z każdej grupy wiekowej do eliminacji powiatowych.

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
I miejsce – Szymon Roda – Szkoła Podstawowa w Częstkowie
II miejsce – Zuzanna Konkel – Szkoła Podstawowa w Łebnie
III miejsce – Weronika Trzebiatowska – Szkoła Podstawowa w Łebnie
IV miejsce – Julia Matyjasik – Szkoła Podstawowa w Łebnie
V miejsce – Antonina Kaźmierczak – Szkoła Podstawowa w Częstkowie
Wyróżnienia:
Maksymilian Gajewski – Zespół Szkół w Bojanie
Kamila Bigus – Szkoła Podstawowa w Częstkowie

II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce – Nikola Jankowska – Szkoła Podstawowa w Łebnie
II miejsce – Julia Dunst – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie
III miejsce – Zuzanna Szodrowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie
IV miejsce – Zuzanna Skiba – Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie
V miejsce – Wiktoria Kwiatkowska – Zespół Szkół w Bojanie
Wyróżnienia:
Zuzanna Rychlak – Szkoła Podstawowa w Częstkowie
Kinga Schroeder – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.
Wszystkim autorom prac serdecznie dziękujemy i życzymy naszym laureatom powodzenia w kolejnych etapach konkursu.

Mirosława Sikora

Galeria zdjęć