Konkurs plastyczny ,,WIELKANOC W TRADYCJI KASZUBSKIEJ”

Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie przy GCK,SiR w Szemudzie zaprasza młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Szemud do udziału                          w Konkursie plastycznym pod hasłem ,,WIELKANOC W TRADYCJI KASZUBSKIEJ”. Tematyka prac ma odzwierciedlać obecne i dawne obyczaje świąteczne, które występują jeszcze na Kaszubach w okresie Świąt Wielkanocnych.

Regulamin Konkursu:

Prace będą oceniane w czterech kategoriach: kl. 0; kl. I-III SP; kl. IV-VI SP i gimnazjum. Format prac nie może być większy niż A5. Kartka może mieć formę składaną. Technika prac jest dowolna z tym, że muszą być wykonane samodzielnie bez użycia technik komputerowych oraz wykorzystania gotowych elementów z oryginalnych kart świątecznych. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem pracy i że wykonał ją samodzielnie bez pomocy innych osób oraz, że posiada do niej wszelkie prawa autorskie. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności wykonania pracy zostanie ona zdyskwalifikowana.

Prace oceni specjalna komisja powołana przez opiekuna GIR. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w GIR w Łebnie. Wykonawcy trzech pierwszych miejsc (możliwe są dwa równorzędne miejsca) poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Do pracy należy dołączyć karteczkę z następującymi informacjami:

– imię i nazwisko autora, wiek i klasę,

– nazwa i telefon kontaktowy szkoły lub instytucji,

– imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna.

Każda szkoła  biorąca udział w Konkursie typuje najlepsze prace (w każdej kategorii po 6) W przypadku, gdy szkoła posiada kilka równoległych klas może dostarczyć po dwie                  z każdej klasy)

Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie; ul. Szkolna 4a

84-217 Szemud

Telefon kontaktowy 58 676 14 62 lub 609 028 953 Katarzyna Miotk.

Prace należy dostarczyć najpóźniej do 01 kwietnia 2016 roku.

Laureaci wraz z opiekunami zostaną telefonicznie zaproszeni na podsumowanie Konkursu.

Katarzyna Miotk

Opiekun Izby Regionalnej

 

Galeria

plakat