Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie przy GCKSiR w Szemudzie zaprasza młodzież szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu gminy Szemud do udziału w Konkursie plastycznym pod hasłem ,,WIELKANOC W
TRADYCJI KASZUBSKIEJ”. Tematyka prac ma odzwierciedlać obecne i dawne obyczaje świąteczne, które
występują jeszcze na Kaszubach w okresie Świąt Wielkanocnych.
Regulamin Konkursu:
Prace będą oceniane w czterech kategoriach: kl. 0; kl. I-III SP; kl. IV-VI SP i gimnazjum. Format prac
nie może by większy niż A5. Kartka może mieć formę składaną. Technika prac jest dowolna z tym, że muszą
być wykonane samodzielnie bez użycia technik komputerowych oraz wykorzystania gotowych elementów z
oryginalnych kart świątecznych. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że
jest autorem pracy i że wykonał ją samodzielnie bez pomocy innych osób oraz, że posiada do niej
wszelkie prawa autorskie. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności wykonania pracy zostanie ona
zdyskwalifikowana.
Prace oceni specjalna komisja powołana przez opiekuna GIR. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na
wystawie pokonkursowej w GCKSiR w Szemudzie a wykonawcy trzech pierwszych miejsc (możliwe są dwa
równorzędne miejsca) poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Do pracy należy dołączyć karteczkę z następującymi informacjami:
– imię i nazwisko autora, wiek i klasę,
– nazwa i telefon kontaktowy szkoły lub instytucji,
– imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna.
Każda szkoła lub inna instytucja, biorąca udział w Konkursie, typuje najlepsze prace z
każdej kategorii i dostarcza lub nadsyła na adres: Gminne Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Szemudzie; ul. Szkolna 4a; 84-217 Szemud. Telefon kontaktowy 58 676 14 62 lub 609 028 953
Katarzyna Miotk. Prace należy dostarczyć najpóźniej do 31 marca 2015 roku. Laureaci wraz z opiekunami
zostaną telefonicznie zaproszeni na podsumowanie Konkursu.
Katarzyna Miotk

Załączniki