Informujemy, że ogłoszono konkurs w ramach Funduszu Grantowego Forum Inicjowania Rozwoju – dla NGO.

Fundusz skierowany jest do partnerstw międzysektorowych działających na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych z terenu województwa pomorskiego i inicjujących przedsięwzięcia w skali
regionalnej.

Wysokość grantów to do 25.000 PLN. Tegoroczna, łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs
to 100.000 PLN.

Projekty w tegorocznej edycji konkursu można składać w Generatorze Wniosków
on-line w terminie 11.09.–16.10.2015 r.

Generator znajduje się na stronie internetowej
www.forumrozwoju.org.pl (zakładka „Fundusz Grantowy FIR”). W tym samym miejscu dostępne są również
pozostałe dokumenty formalne.

http://forumrozwoju.org.pl/fundusz-grantowy-inicjowania-rozwoju/

Załączniki