Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza konkursy tematyczne w ramach działania „Małe projekty”. Szczegóły zawarto w poniższych załącznikach.

Zapraszamy do udziału.

Danuta Nolbrzak-Hejmowska – prezes LGD Kaszubska Droga

Załączniki