LGD Kaszubska Droga ogłasza konkursy tematyczne w ramach tzw. „Małych Projektów” oraz „Różnicowania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”. Szczegóły, dot. poszczególnych tematów konkursowych, zawarto w poniższych załącznikach.


Więcej na stronie LGD Kaszubska Droga

Załączniki