W dniu 17 sierpnia br. od godz. 19.00 w budynku Remizy OSP w Kielnie odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Kielna i Kieleńskiej Huty oraz Koleczkowa w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud.

Organizatorami konsultacji są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku oraz Komitet Protestacyjny Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców tych sołectw zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Szemud
Zbigniew Engelbrecht