Na prośbę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku uprzejmie informujemy, że zaplanowane na dzień 17 sierpnia 2009r. w Kielnie konsultacje z mieszkańcami zostały odwołane.

Powody tej decyzji GDDKiA zawarła w piśmie, którego treść zamieszczamy poniżej.

Załączniki