Wójt Gminy Szemud ogłasza:

 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud
  z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019”.

Konsultacje przeprowadzone są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Szemud  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonych w „projekcie programu” i wprowadzenia ewentualnie zgłoszonych uwag.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 18.10.2018r. do 05.11.2018r.
 2. Druk służący do składania opinii do „projektu programu” zostanie zamieszczony na
  stronie internetowej szemud.pl
 • Opinie i uwagi do „projektu programu” należy składać na druku służącym do składania opinii do „projektu programu”, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szemud.pl

Miejsce składania opinii: kancelaria Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud lub drogą elektroniczną na adres kancelaria@szemud.pl.

 1. Projekt programu będzie dostępny:

1)  na stronie internetowej gminy www.szemud.pl

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie, przy ul. Kartuskiej 13,
84-217 Szemud

3) w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Szemudzie.

 1. W przypadku pytań dotyczących projektu programu proszę kontaktować się z Panią Iwoną Curlej-Paszke tel. 58 676 44 47.
 2. Nie przedstawienie opinii oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
 3. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szemud.pl.

 

Załączniki