LGD „Kaszubska Droga” prowadzi na terenie obszaru oddziaływania konsultacje społeczne. Z uwagi na konieczność zachowania terminów, związanych z procedurą naboru do tzw. Małych Projektów, który Zarząd LGD zamierza ogłosić jeszcze w tym roku, czas konsultacji został ograniczony do kilku dni. Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Zainteresowani mogą wypełnić załączoną ankietę i przesłać ją do Biura LGD do dnia 31 października br. na adres mailowy: biuro@kaszubskadroga.pl

Załączniki