Miasto Gdynia informuje, że został opracowany dokument pn.: „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025”, który w okresie od 18 stycznia do 7 lutego br. zostanie poddany konsultacjom społecznym.


Zobacz więcej na stronie ZKM Gdynia


Zapraszamy Państwa do udziału w nich.

Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki