Zapraszamy uprzejmie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii 2030 w powiecie wejherowskim – które odbędą się 13 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie oraz 15 października w Miejskim Domu Kultury w Rumi – wszystkich pracowników, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych, kandydatów na radnych.Podczas spotkań eksperci z Instytutu Rozwoju prezentują wnioski z badań nad obecną sytuacją metropolii, np. w zakresie transportu publicznego i możliwości podróży między poszczególnymi miejscowościami, potencjału gospodarczego, systemu edukacji.Joanna Panek – Zastępca Wójta Gminy Szemud