Wójt wydał Zarządzenie dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Dobrzewino i utworzenia odrębnych sołectw dla Dobrzewina i Karczemek.

Szczegóły zawarto w poniższych załącznikach.

Załączniki