Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi zapraszają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.W ramach procesu konsultacji społecznych (szczegóły na stronie internetowej www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”) zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w Gdańsku, Chojnicach i Słupsku.Szczegóły w załącznikach.

Załączniki