W dniu 19 czerwca br. odbyła się druga tura głosowania w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki (protokół zamieszczamy poniżej).


W obu głosowaniach na łączną liczbę 240 uprawnionych do głosowania mieszkańców Karczemek w głosowaniu wzięły udział 124 osoby, co daje frekwencję na poziomie 51,67 %.


Wyniki głosowania:


1. Czy jesteś za utworzeniem sołectwa Karczemki?

głosów nieważnych: 2

głosów ważnych na TAK: 95

głosów ważnych na NIE: 27
2. Czy jesteś za nadaniem statutu sołectwu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie utworzenia Sołectwa Karczemki?


głosów nieważnych: 3

głosów ważnych na TAK: 94

głosów ważnych na NIE: 27
Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy, która podejmie dalsze kroki w tej sprawie.

Galeria