Szanowni Mieszkańcy

W miesiącu grudniu zakończył się konkurs meldunkowy ogłoszony pod hasłem „ JESTEM ŚWIADOMYM MIESZKAŃCEM”.

Z zadowoleniem przyjęliśmy duże zainteresowanie Naszych Mieszkańców, świadczące o rosnącej świadomości społecznej. Porównując ilość osób, które dokonały meldunku w analogicznym okresie z 2014 roku nastąpił wzrost o 11% .

Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagród wśród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie. Dla przypomnienia były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały lub złożyły druk ZAP 3 do Urzędu Skarbowego (dotyczący miejsca zamieszkania), przedstawiając kopię złożonego druku w urzędzie do dnia 26 lutego 2016 roku.

Losowanie odbędzie się 7 marca 2016 roku o godz. 17:00 w Sali narad ( budynek B). Wszystkich zainteresowanych, którzy spełnili warunki uczestnictwa serdecznie zapraszamy.

Przewidziano nagrodę I i II stopnia .

K.Potrykus