Korespondencja Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic do Wójta Gminy i do Marszałka Województwa w sprawie przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

Galeria