Od 1 czerwca wprowadzonych zostanie kilka zmian taryfowych, uatrakcyjniających korzystanie z komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKM w Gdyni.
1. Obniżeniu ulega cena biletu 1-godzinnego ważnego na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych – z 4,80 na 4,20 zł, czyli do obecnej ceny biletu jednoprzejazdowego.
2. Bilet jednoprzejazdowy ważny na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych, w cenie 4,20 zł (ulgowy – 2,10 zł) staje się jednocześnie biletem 1-godzinnym – upoważniającym do dowolnej liczby przesiadek w czasie 1 godziny od jego skasowania.
3. W całej sieci komunikacyjnej rozszerzony zostaje zakres uprawnień do bezpłatnych przejazdów – o dzieci w wieku 4-7 lat (do dnia 31 grudnia ukończenia 7 lat, pod warunkiem posiadania polskiego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka).
4. Osoby uczące się otrzymują prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w granicach gminy lub miasta, których dotyczy adres zamieszkania wpisany do legitymacji szkolnej:
– do 31 grudnia roku ukończenia 20. roku życia – w przypadku Gdyni, Sopotu, Rumi, gminy Żukowo i gminy Szemud,
5. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wprowadza nowy
1-godzinny, telefoniczny bilet metropolitalny – w dwóch rodzajach:
– na linie zwykłe – w cenie 3,80 zł (ulgowy – 1,90 zł),
– na linie zwykłe, pospieszne i nocne – w cenie 4,80 zł (ulgowy – 2,40 zł).

Bilety te będzie można nabywać za pomocą urządzeń mobilnych, korzystając z aplikacji SkyCash, mPay, GoPay i Jakdojade.pl

Roman Chustak