W dniu 21 marca 2015 r. w kościele św. Wojciecha w Kielnie odbyła się dziewiąta edycja
Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej. Inicjatorem i głównym organizatorem jest Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, a współorganizatorami są: Parafia pw. św. Wojciecha w
Kielnie, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Gmina Szemud, Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr oraz Rada Chórów Kaszubskich.
W tym roku chóry rywalizowały w kilku kategoriach, a występy oceniała Rada Artystyczna w
składzie: ks. dr hab. Robert Kaczorowski, prof. Anna Fiebig, Barbara Lewicka Wójcik, Tomasz Fopke oraz
dr Arkadiusz Wanat.
W ciągu czterech godzin przesłuchań konkursowych, jedenaście chórów i
zespołów chóralnych z terenu północnej i zachodniej Polski, zaprezentowało swoje wysokie umiejętności
wokalne. Przesłuchania ukazały ogromne zaangażowanie wykonawców, którzy na co dzień uświetniają swoim
śpiewem parafialne uroczystości. Jurorzy w swych wypowiedziach w szczególny sposób podkreślali
zaangażowanie dyrygentów prowadzących chóry. Przewodniczący komisji ks. dr hab. Robert Kaczorowski
podczas podsumowania Festiwalu wypowiedział znamienne słowa: – Poprzez waszą pracę przyczyniacie się
do podtrzymywania tradycji wielkopostnej. Dzięki wam pieśń pasyjna wciąż rozbrzmiewa w kościołach,
jest żywa, nie odeszła w zapomnienie…
Po występach konkursowych odbył się specjalny koncert Chóru Męskiego „Harmonia” z Wejherowa
pod dyrekcją Marcina Grzywacza. To wielce zasłużony dla Pomorza i Kaszub zespół liczący obecnie 38
śpiewaków, których łączy wspólna pasja i umiłowanie pieśni. Śpiewają nie dla zaszczytów i korzyści,
ale z wewnętrznej potrzeby.
Wieczorem chórzyści i wierni z kieleńskiej parafii uczestniczyli
w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia. Wśród gości honorowych obecni
byli m.in. ks. infułat dr Stanisław Zięba,ks. Stefan Pasternak – Kanclerz Kurii, Jerzy Budnik – poseł
na Sejm RP, Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud, Aleksandra
Perz – Przewodniczącą Rady Gminy Szemud.
Na zakończenie Eucharystii Metropolita Gdański powiedział: – Nie możemy udać się do Ziemi
Świętej, ale poprzez ten śpiew i dzisiejszy udział we Mszy św. jesteśmy w miejscu narodzenia Jezusa
Chrystusa i w miejscu Jego męki. A więc idziemy drogą krzyżową Jerozolimy. Znajdujemy się na Górze
Kalwarii i w wieczerniku, gdzie sprawowana była Najświętsza Ofiara. To wszystko zamyka się w tajemnicy
życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. My jako uczestnicy tej wielkiej drogi krzyżowej
wyśpiewujemy ustami i sercem to, co przeżywała Matka Boża Bolesna, niewiasty pobożne i
wszyscy uczestnicy Drogi Krzyżowej.
Należy odnotować, że oprawę muzyczną Mszy św. swym pięknym śpiewem zapewnił laureat
Festiwalu z 2013 roku – Chór Dekanalny im. św. Jana Pawła II w Kielnie pod kierunkiem Krzysztofa
Brzozowskiego.
W tegorocznej edycji uczestnicy ubiegając się o nagrody w różnych kategoriach prezentowali
utwory polskie, łacińskie i kaszubskie oraz obowiązkowo wykonywały chorał gregoriański pt. „Crux
fidelis”. – Coraz częściej na chorał nie patrzy się w kategoriach koncertowych, ale wykonywanie
chorału staje się dla śpiewaków modlitwą. Często, gdy prezentację swoją zespoły rozpoczynają od chorału
gregoriańskiego, to robią to w duchu pełnej modlitwy – podkreślił ks. dr hab. R. Kaczorowski.
Metropolita Gdański za najlepsze wykonanie chorału ufundował specjalną nagrodę – okazały
16-kilogramowy okręt wykonany ze szkła artystycznego. Nagroda przypadła gdyńskiemu, Kameralnemu
Chórowi Mieszanemu „Duc in Altum” pod przewodnictwem o.Przemysława Raczkowskiego CSsR.
Ci sami wykonawcy zdobyli również Grand Prix Festiwalu oraz statuetkę „VIA DOMINI”
(Droga Pana). Statuetka ta złożona jest z kilku ważnych, symbolicznych elementów. W głównej ścianie
wycięty jest ażur w kształcie postaci ludzkiej, obok osadzona jest pionowo pięciolinia z zapisem
nutowym pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Na odwrocie ściany przymocowany jest błyszczący krzyż.
Statuetka odlana jest z mosiądzu i umocowana na postumencie z kamienia. Ażur w kształcie postaci
ludzkiej można odczytywać jako człowieka stojącego pod krzyżem, szukającego swojego krzyża i swojej
drogi pójścia za Zbawicielem. Płaszczyzna z prześwitem może też być interpretowana jako Brama. Jezus
Chrystus stał się dla nas Bramą, On pierwszy przeszedł Drogę Krzyżową. Przez Niego chcemy wejść do
zbawienia. Statuetka jest jedyna, oryginalna i tylko przypisana naszemu Festiwalowi. Autorką projektu
statuetki jest Karina Treder – artystka z Kielna.
Na koniec wieczoru odbył się koncert laureatów, podczas którego oprócz „Duc in Altum”
wystąpiły jeszcze: Chór Żeński I LO w Wejherowie, elbląski Chór „Alta Trinitas” oraz panie z chóru
„Gaudeamus” z Gościcina (szczegółowe wyniki zostały podane w poprzednim numerze „Lesôka”).
Festiwal co roku jest olbrzymim wysiłkiem organizacyjnym, gdyż bierze w nim udział kilkuset
chórzystów. Mają oni zapewnioną profesjonalną opiekę pilotów, garderobę i sale prób w szkole oraz
obiady. Podczas festiwalu czynne są bufety, także dla publiczności. Z kolei strażacy OSP z Kielna
dbają o bezpieczeństwo uczestników.
Bogusław Napieralski – Dyrektor GCK,SiR w Szemudzie i jednocześnie Dyrektor Festiwalu uważa, że
przegląd chórów w Kielnie jest znakomitą okazją do promocji naszej Gminy, naszej małej ojczyzny, a
zwłaszcza promocji bogatej tradycji i kultury kaszubskiej. – Chóry, które przyjeżdżają do nas, nie
tylko z Pomorza, ale z całej Polski – są zachwycone naszym regionem. W ciągu dziewięciu edycji
Festiwalu wystąpiło aż 147 chórów, łącznie zaprezentowało się 4229 chórzystów. Chóry wystąpiły m.in. z
Poznania, Torunia, Piły, Bydgoszczy, Szczecina, Gdańska, Elbląga, Olsztyna. Nasz Festiwal z każdą
kolejną edycją rozwija się, zyskując coraz większy prestiż w polskim środowisku muzycznym i
artystycznym.
W ocenie mediów – Festiwal w Kielnie to wydarzenie na wysokim poziomie artystycznym i
organizacyjnym. Przy tej okazji dziękujemy dziennikarzom za przekaz medialny oraz wszystkim osobom,
które pomagały przy organizacji Festiwalu. Szczególnie dziękujemy za pomoc pani Joannie Kułaga –
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kielnie, druhowi Witoldowi Hoppa i całej drużynie OSP Kielno, wszystkim
sponsorom, pilotom, wolontariuszom, mieszkańcom Kielna. Dziękujemy także władzom Gminy Szemud i Powiatu
Wejherowskiego za dofinansowanie naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy za osobiste zaangażowanie ks.
prałatowi Franciszkowi Rompa – proboszczowi Parafii Kielno i panu Ryszardowi Kalkowskiemu – Wójtowi
Gminy Szemud.
Organizatorzy na czele z panem Bogusławem Napieralskim – Dyrektorem GCK,SiR w Szemudzie już
teraz zapraszają zespoły chóralne i słuchaczy z całej Polski do udziału w wyjątkowym X – jubileuszowym
Festiwalu, który odbędzie się w dniu 13 marca w 2016 roku w gminie Szemud.

Leszek Walkowiak

Serdeczne podziękowania dla pilotów chórów:
p. Czesława Bojke, p. Zygmunta Bojke, p. Kazimiery Cylkowskiej, p. Arkadiusza Daniluk, p. Grzegorza
Haase, p. Zofii Hewelt, p. Teresy Kalkowskiej, p. Reginy Klecha, p. Krystyny Magrian,
p. Grażyny Krauza , p. Andrzeja Pyśk, p. Jadwigi Rogockiej, p. Genowefy Wanke, p. Adeli Wenzel,

Serdeczne podziękowanie dla sponsorom Festiwalu:
p. Gabrieli Lisius – Starosty Wejherowskiego
p. Ryszard Kalkowskiego – Wójta Gminy Szemud
p. Romualda Napieralskiego i firmy „Vista” Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o.o. SK w Gdańsku
p. Romana Grzenkowicza i firmy psb „ALMARES” w Wejherowie
p. Ewy Poźniak-Kilkowskiej i Banku Rumia Spółdzielczego
p.Stanisława i p. Sławomira Skiba z Koleczkowa
p.Stanisława Milewczyka z Kielna
p.Stefana Halman z Szemuda

Galeria

Załączniki