Koszykarze Asseco Gdynia prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z Kielna

Dorośli doskonale wiedzą, że uprawianie sportu bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie i kondycję
fizyczną. Nie inaczej jest w przypadku dzieci. Już od najmłodszych lat rodzice powinni zachęcać je do
wysiłku fizycznego, mając na uwadze zasadę „czym skorupka za młodu…”.
Niedawno na nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej w Bojanie w ramach zajęć ze Szkolnego Koła
Sportowego uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Kielna mieli okazję uczestniczyć w pokazowych
zajęciach z udziałem koszykarzy Asseco Gdynia, zawodników drużyny biorącej udział w rozgrywkach
Polskiej Ligi Koszykówki.
Ponad 40 uczniów od klasy czwartej do drugiej gimnazjum pod okiem zawodowych koszykarzy: A.J.
Waltona, Kuby Parzeńskiego, Piotra Szczotki i Sebastiana Kowalczyka ćwiczyło z wielką radością.
Przeważały gry i zabawy, w które wpleciono elementy ćwiczeniowe. Dzieciaki i młodzież czerpała z tego
satysfakcję, nie zastanawiając się, jakie i ile konkretnych ćwiczeń mieli do wykonania. Koszykarze
profesjonalni w ciągu dwóch godzin zajęć pokazali dzieciom i młodzieży, że sport może być ciekawym
sposobem na spędzanie wolnego czasu. Uczniowie mieli możliwość spożytkowania nadmiaru energii .
Zajęcia były bardzo atrakcyjne.
Koszykówka, podobnie jak inne gry zespołowe, uczy zasad fair play, współpracy z innymi oraz
pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności interpersonalnych. Dzieci i młodzież podczas zajęć w grupie
dobrze się czuli i widać było, że sport to dla nich świetna zabawa.
Zawodnicy, którzy mają za sobą wieloletnie uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, przekazali adeptom
koszykówki olbrzymi bagaż doświadczeń wyniesiony z ligowych parkietów. Głównym celem zajęć było
zachęcenie dzieci do podjęcia aktywności sportowej, wyrobienia w sobie chęci do uprawiania sportu, aby
sport stał się częścią ich codziennego życia, a wolny czas, żeby spędzali nie przed telewizorem i
komputerem, lecz na boiskach i halach sportowych.

Waldemar Kozakow

Galeria

Załączniki