W Wiejskim Ośrodku Kultury w Łebnie rozegrany zostanie X otwarty turniej gry w Karty w LESA sportowego o
Puchar Prezesa Klubu ZK-P Łebno.. Zapraszamy w sobotę 23 maja o godz. 17.00 .

Załączniki