Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków: 882 203,00 zł
Termin składania wniosków: 24.10.2011 r. – 07.11.2011 r.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w Przetoczynie, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
Szczegółowe informacje na stronie LGD: www.kaszubskadroga.pl
Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Pytania należy kierować na adres email: biuro@kaszubskadroga.pl; prezes@kaszubskadroga.pl lub telefonicznie: (058) 676-11-11.

Załączniki