LGD Kaszubska Droga informuje o przygotowaniach do ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie konkursu planowane jest w najbliższym czasie, prawdopodobnie w styczni 2018r. i dotyczyć będzie następujących działań:

  1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  2. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szczegółowe informacje nt. planowanego konkursu, w tym pełne kryteria wyboru operacji dot. działania Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów ze szczegółowym opisem i zasadami punktacji znajdują się na stronie www.kaszubskadroga.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ulotka informacyjna

Biuro LGD Kaszubska Droga