LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków:

http://www.kaszubskadroga.pl/nabory-wnioskow/nabor-nr-42018/ogloszenie-o-naborze-nr-42018/
i
http://www.kaszubskadroga.pl/nabory-wnioskow/nabor-nr-52018/ogloszenie-o-naborze-nr-52018/

Załączniki:

Informacja o naborze_Rozwój
Rozwijanie_z1_Kryteria
Rozwijanie_z2_Lista wymaganych dokumentów
Rozwijanie_z3_Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

Informacja o naborze_Tworzenie
Tworzenie_z1_Kryteria
Tworzenie_z2_Lista wymaganych dokumentów
Tworzenie_z3_Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

Emilia Ogonowska
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”
tel. kom. 668-522-476
www.kaszubskadroga.pl