Ogłoszenie o naborze wniosków
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, że 30 czerwca 2011 r. ogłasza konkurs w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy dla działania:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

O wsparcie mogą ubiegać się:
Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” tj. gmin: Linia, Szemud, Luzino, Łęczyce, Wejherowo z województwa pomorskiego.

Termin składania wniosków: 23 lipiec 2011 r. – 22 sierpień 2011 r.

Więcej na stronie: www.kaszubskadroga.pl

Galeria