Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy.

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
[list]
[*] Limit dostępnych środków: 214 326,00 zł
[*] Termin składania wniosków: 25.07.2011 r. – 23.08.2011 r.
[/list]
W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
[list]
[*] Limit dostępnych środków: 282 174, 00 zł.
[*] Termin składania wniosków: 25.07.2011 r. – 23.08.2011 r.
[/list]
Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w Przetoczynie, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Więcej informacji na stronie: www.kaszubskadroga.pl