LGD „Kaszubska Droga” ogłasza następujące nabory wniosków o dofinansowanie:

Tworzenie nowych przedsiębiorstw
Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw

 

Załączniki:
Tworzenie nowych przedsiębiorstw – informacja o naborze
Tworzenie nowych przedsiębiorstw – kryteria wyboru operacji w zakresie przedsiębiorczości
Tworzenie nowych przedsiębiorstw – lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Tworzenie nowych przedsiębiorstw – planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw – informacja o naborze
Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw – kryteria wyboru operacji w zakresie przedsiębiorczości
Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw – lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki