LGD Kaszubska Droga ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie:

Publikacje promujące obszar LGD, w tym promujące kulturę kaszubską (kwota dofinansowania do 50.000 zł)
Inicjatywy związane z promocją zdrowego trybu życia oraz aktywnym wypoczynkiem (kwota dofinansowania do 50.000 zł)
Kształtowanie postaw ekologicznych wypoczynkiem (kwota dofinansowania do 50.000 zł)
Tworzenie nowych przedsiębiorstw (kwota dofinansowania do 50.000 zł)
Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw (kwota dofinansowania do 300.000 zł)

Szczegółowe informacje, w tym warunki uzyskania pomocy, zamieszczono na stronie http://www.kaszubskadroga.pl/

Romuald Janca