Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działań:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki