Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz w zakresie Rozwoju istniejących przedsiębiorstw zaprasza na szkolenia, które odbędą się w siedzibie LGD „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczka 7 84-242 Luzino (I-sze piętro).

Udział w szkoleniu jest preferowany w zakresie oceny wniosku.

Szkolenia warsztatowe odbędą się w dwóch terminach:

  • Dla zainteresowanych zakresem wsparcia Tworzenie nowych przedsiębiorstw w dniu 8 stycznia (poniedziałek) od godz. 10:00 do godz. 14:00.
  • Dla zainteresowanych zakresem wsparcia Rozwój istniejących przedsiębiorstw w dniu 9 stycznia (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 14:00.

Prosimy o telefoniczne (668 521 941; 668 522 476) lub e-mailowe: biuro@kaszubskadroga.pl zgłaszanie udziału w szkoleniach warsztatowych do dnia 4 stycznia (czwartek) do godz. 14:00. Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną zorganizowane niezwłocznie dodatkowe szkolenia.

Szkolenie „Tworzenie przedsiębiorstw”
Szkolenie „Rozwój przedsiębiorstw”

Emilia Ogonowska
Lokalna Grupa Działania
„Kaszubska Droga”
tel. kom. 668-522-476
www.kaszubskadroga.pl