Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, iż w terminie od 9 grudnia do 23 grudnia 2019 r. planuje przeprowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach:
– Tworzenia nowych przedsiębiorstw
– Rozwoju dotychczas istniejących przedsiębiorstw.

W związku z powyższym LGD „Kaszubska Droga” zaprasza na szkolenia, które odbędą się w jej siedzibie tj. ul. Józefa Wilczka 7 84-242 Luzino (I-sze piętro).

Udział w szkoleniu jest preferowany w zakresie oceny wniosku.

Szkolenia warsztatowe odbędą się w dwóch terminach:

Dla zainteresowanych zakresem wsparcia Tworzenie nowych przedsiębiorstw w dniu 20 listopada (środa) od godz. 10.00 do godz. 14:00.

Dla zainteresowanych zakresem wsparcia Rozwój istniejących przedsiębiorstw w dniu 21 listopada (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 14:00.

Wymagane jest telefoniczne (668 522 476; 668 521 941 ) lub e-mailowe (biuro@kaszubskadroga.pl) zgłaszanie udziału w szkoleniach warsztatowych do dnia 19 listopada (wtorek) do godz. 16:00. Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną zorganizowane niezwłocznie dodatkowe szkolenia.

Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Emilia Ogonowska
LGD Kaszubska Droga