Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w związku z wkrótce planowanym naborem wniosków na wsparcie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Udział w jednym ze szkoleń jest preferowany w zakresie oceny wniosku.

Dokumenty dot. naborów łącznie z aktualnymi  kryteriami wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów znajdują się na stronie internetowej: www.kaszubskadroga.pl

Emilia Ogonowska

lgd

Informacja (PDF)