W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) wynikającej z uwarunkowań jej wdrażania (zmiana budżetu LSR), Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do LSR, szczególnie w zakresie wskaźników realizacji LSR, planu działania i budżetu.

Propozycję zmian należy zgłaszać do biura Stowarzyszenia na formularzu zmian LSR lub mailowo: biuro@kaszubskadroga.pl do dnia 11 lipca 2016 roku.

Jednocześnie LGD „Kaszubska Droga” zaprasza na spotkanie poświęcone konsultacjom w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 56.

Szczegóły na stronie internetowej LGD: http://kaszubskadroga.pl/stowarzyszenie/200-aktualizacja-lsr-na-lata-2014-2020-konsultacje-spoleczne

Emilia Ogonowska
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”
tel. kom. 668-522-476
www.kaszubskadroga.pl
www.nakaszubskiejdrodze.pl