Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” oraz Gminny Dom Kultury w Lini zapraszają do Gminy Linia w dniu 18.08.2019 r. na Rodzinny Rowerowy Rajd na Orientację „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”.

W załączeniu:

Plakat Linia

Mapa trasy Linia

Regulamin Rajdu Linia


Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” oraz Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zapraszają do Gminy Łęczyce w dniu 31.08.2019 r. na Rodzinny Rowerowy Rajd na Orientację „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”.

W załączeniu:

Plakat Łęczyce
Mapa trasy Łęczyce
Regulamin Rajdu Łęczyce
Karty i zgody dla niepełnoletniego Łęczyce