Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, przedstawiona do konkursu przez Lokalną Grupę Działania (LGD) „Kaszubska Droga” została wybrana do realizacji.

W dniu 23 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nastąpiło podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach realizacji LSR, LGD będzie sukcesywnie ogłaszać konkursy dotacyjne i grantowe na następujące działania:
• podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości
• wzmocnienia kapitału społecznego
• budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
• promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
• operacje własne LGD.

Na wdrażanie LSR grupa otrzymała 1 223 310,69 euro. Pierwsze nabory wniosków będą ogłaszane jesienią 2016 r.

Zainteresowanych doradztwem w zakresie przygotowania wniosków o dotację prosimy o kontakt z biurem LGD.

Informacja LGD