Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie

Głównym zadaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) przy Starostwie Powiatowym
w Wejherowie jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania
środków z Unii Europejskiej. Uzyskacie Państwo informacje związane
z Programem z którego wasz pomysł mogłyby dostać dofinansowanie. LPI w Wejherowie obejmuje
swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski.
Rodzaje usług informacyjnych:
[list]
• Konsultacja pisemna, telefoniczna lub mailowa

• Konsultacja osobista w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego

• Indywidualna konsultacja u klienta (usługa kierowana do osób niepełnosprawnych)

• Mobilne Punkty Informacyjne, spotkania informacyjne i szkolenia

Zakres usług informacyjnych:

• Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania
pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa,
a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

• Informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;

• Przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz
na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;

• Organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

• Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

• Organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;

• Informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy
Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;

• Dystrybucja bezpłatnych materiałów informacyjnych dla beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów.

[/list]

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54

e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

[img]https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/102/logo_nss.jpg[/img] [img]https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1029/NEW_ue_flaga_naglowek.png[/img]

Załączniki