Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje , że publiczne losowanie nagrody za czwarty kwartał 2018 roku w ogłoszonym konkursie meldunkowym odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy (budynek B) 4 marca br. o godz. 16.00. Jednocześnie tego samego dnia odbędzie się losowanie nagrody głównej za rok 2018. Wszystkich zainteresowanych, którzy spełnili warunki uczestnictwa serdecznie zapraszamy.
Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagrody wśród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie. Dla przypomnienia: za czwarty kwartał były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 roku lub złożyły druk ZAP-3 do Urzędu Skarbowego (dotyczący miejsca zamieszkania), przedstawiając kopię złożonego druku w urzędzie do dnia 31 grudnia 2019 roku, a za rok 2018 były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku lub złożyły druk ZAP-3 do Urzędu Skarbowego (dotyczący miejsca zamieszkania), przedstawiając kopię złożonego druku w urzędzie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Kazimierz Potrykus