Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje, że dnia 2.04.2020 r. o godz. 15: 00 odbędzie się losowanie nagrody za pierwszy kwartał 2020 roku oraz za rok 2019 w ogłoszonym konkursie meldunkowym w sali narad (budynek B).
Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi losowanie nagrody wśród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie. Dla przypomnienia: za pierwszy kwartał były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku lub złożyły potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego, a za rok 2019 były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku lub złożyły potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego.

Kazimierz Potrykus
Kier. Referatu Spraw Obywatelskich