Szanowni Mieszkańcy!
Wójt Gminy ogłosił konkurs meldunkowy, który polega na tym, że osoby które dokonają nowych czynności meldunkowych na terenie gminy Szemud w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagród wśród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie. Dla przypomnienia: były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały lub złożyły druk ZAP-3 do Urzędu Skarbowego (dotyczący miejsca zamieszkania), przedstawiając kopię złożonego druku w urzędzie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Pierwsze losowanie nagrody kwartalnej odbędzie się 9 czerwca 2017 roku o godz. 13:45 w sali narad (budynek B). Wszystkich zainteresowanych, którzy spełnili warunki uczestnictwa serdecznie zapraszamy.

Szczegóły w regulaminie konkursu (zamieszczamy poniżej).

Kazimierz Potrykus
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Regulamin konkursu meldunkowego