Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje, że w dniu 10 września 2018 roku o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy (budynek B) odbędzie się publiczne losowanie nagrody za drugi kwartał w ogłoszonym konkursie meldunkowym. Wszystkich zainteresowanych, którzy spełnili warunki uczestnictwa serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagrody wśród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie.

Dla przypomnienia: były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. lub złożyły druk ZAP-3 do Urzędu Skarbowego (dotyczący miejsca zamieszkania), przedstawiając kopię złożonego druku w urzędzie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie przypominamy, że konkurs trwa nadal!

Kazimierz Potrykus