W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szemud w okręgu wyborczym nr 10 wybrany został p. Maciej Stępka z Rębisk. W głosowaniu pokonał on wieloletniego sołtysa Leśna – p. Ryszarda Parchema oraz p. Sebastiana Bieszke. Nowemu radnemu gratulujemy!