W poniedziałek 11 marca 2013r. Rada Gminy Szemud podczas XXXV sesji podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu Wójta, sprawowanego przez ś.p. Zbigniewa Engelbrechta. Oznacza to, że w chwili obecnej nasza gmina oczekuje na ustanowienie przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję wójta do momentu wyboru nowego wójta w wyborach przedterminowych, które odbędą się w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Załączniki