Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym polski obywatelu ciąży obowiązek meldunkowy, który polega przede wszystkim na rejestracji danych na temat pobytu poszczególnych osób. Obowiązek meldunkowy służy prawidłowemu wykonaniu przez organy władzy publicznej ich funkcji, gdyż z posiadanych informacji o miejscu zamieszkania i pobytu umożliwia racjonalizację szeregu działań należących do zadań państwa i samorządu terytorialnego.

Kto podlega obowiązkowi meldunkowemu?

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.Wzorem roku poprzedniego Wójt Gminy Szemud ogłasza II Konkursowy Meldunkowy z nagrodami pod hasłem „Meldując się pomagasz sobie”.

Dla przypomnienia, dokonując zameldowania w nowym miejscu zamieszkania nie musimy dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania; zrobimy to wszystko w jednym urzędzie. Na zmianę dowodu osobistego mamy czas trzy miesiące, a wymiana dowodu jest nieodpłatna.

Przypominamy godziny otwarcia Urzędu: poniedziałki od 7.30 do 17.00, a w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.30.


Kazimierz Potrykus – kierownik Referatu Spraw ObywatelskichSerdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie a tym samym uregulowanie stanu prawnego wszystkich mieszkańców, którzy nie dokonali stosownego zgłoszenia mimo zamieszkania na terenie Naszej Gminy.


Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud

Załączniki