Urząd Gminy w Szemudzie informuje o możliwości składania wniosków

w ramach projektu pn.:
„Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud – edycja 2019”

Wzorem lat ubiegłych, Gmina Szemud planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Realizacja Projektu będzie trwała przez dwa lata, tj. 2019 i 2020 rok.

Celem udziału w programie jest: demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Szemud, w ramach planowanej „akcji azbestowej”, urząd zapewni demontaż, zbiórkę, transport, zabezpieczenie i utylizację azbestu, każdemu kto złoży w terminie poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym dokumentacją zdjęciową.

Wnioski złożone do 24.07.2019r. będą dotyczyły zarówno realizacji prac w roku 2019, jak i realizacji w 2020r. W chwili obecnej brak jest informacji o planowanych naborach na przyszłe lata.

Ponadto przypominamy, że wnioski powinny złożyć osoby, które chcą oddać wyroby zawierające azbest w roku 2019 oraz / lub w roku 2020. Należy wówczas wskazać odpowiedni rok realizacji we wniosku.

Wnioski złożone w roku 2018 nie są brane pod uwagę. Należy ponownie złożyć wniosek na aktualnym druku.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w kancelarii urzędu do
Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud (budynek A)
w terminie od 03.07.2019 r. do dnia 24.07.2019 r.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego – nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/nabor  bądź uzyskać pod nr telefonu (58) 676 44 36.